MỘT VÀI NÉT VỀ PHÒNG GD – ĐT THÀNH PHỐ  NAM ĐỊNH

Nhân dân Thành phố Nam Định có truyền thống “Tôn sư – trọng đạo”, học sinh “chăm ngoan – học giỏi”. Ngành Giáo dục – Đào tạo của Thành phố luôn đạt thành tích xuất sắc dẫn đầu toàn tỉnh trong từng năm học.
Thành phố Nam Định có một hệ thống giáo dục gồm 75 tr­ường (trong đó có 35 trường Mầm non, 22 tr­ường Tiểu học, 18 tr­ường THCS ). Toàn ngành có 35 trường đạt chuẩn quốc gia ( cấp tiểu học 15 trường, cấp THCS 10 trường, cấp học mầm non 10 trường)
– Liên tục trong nhiều năm liền, Phòng GD – ĐT Thành Phố Nam Định luôn là ngọn cờ đầu trong tất cả các lĩnh vực như chất lượng Học sinh giỏi các môn văn hoá, TDTT, chất lượng đội ngũ giáo viên đồng đều, tâm huyết với nghề vì học sinh thân yêu, tỷ lệ học sinh đỗ vào các trường THPT công lập cao và đặc biệt Ngành GD – ĐT Thành Phố Nam Định  là đơn vị đầu tiên của Tỉnh đạt tiêu chuẩn phổ cập giáo dục đúng độ tuổi  ở cả 2 cấp Tiểu học và Trung học cơ sở.
– Trong những năm qua Phòng GD – ĐT Thành Phố Nam Định đã vinh dự được các cấp tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý về lĩnh vực Giáo dục: