Saturday, 29/01/2022 - 17:07|
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử của Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Thành Phố Nam Định
​  TRƯỜNG MẦM NON THỐNG NHẤT THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH   ​

​ TRƯỜNG MẦM NON THỐNG NHẤT THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH ​

  Trường MN Thống Nhất là trường công lập thực hiện chương trình nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo! Đặc biệt nhà trường có ứng dụng các phương pháp tiên tiến trên thế giới như phương pháp giáo dục Montessori. Đây là phương pháp giáo dục trẻ em duy ...