Saturday, 29/01/2022 - 16:44|
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử của Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Thành Phố Nam Định
TIỂU HỌC PHẠM HỒNG THÁI - HỌC SINH DỪNG TỚI TRƯỜNG NHƯNG KHÔNG DỪNG HỌC, VỮNG BƯỚC TRONG MỌI ĐIỀU KIỆN HOÀN CẢNH

TIỂU HỌC PHẠM HỒNG THÁI - HỌC SINH DỪNG TỚI TRƯỜNG NHƯNG KHÔNG DỪNG HỌC, VỮNG BƯỚC TRONG MỌI ĐIỀU KIỆN HOÀN CẢNH

Kiến tạo và gìn giữ tri thức – một trong những khâu quan trọng cần được thực hiện liên tục và lâu dài trong công trình xây dựng, đào tạo con người. Nhận thức sâu sắc điều đó, trường tiểu học Phạm Hồng Thái luôn chú trọng tính hiệu quả và bền vững của hoạt động Dạy – Học trong mọi thời điểm và mọi ...