Saturday, 29/01/2022 - 17:40|
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử của Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Thành Phố Nam Định
Học sinh Nam Định đạt kết quả ấn tượng trong kỳ thi IELTS quốc tế

Học sinh Nam Định đạt kết quả ấn tượng trong kỳ thi IELTS quốc tế

Thực hiện Quyết định số 1792/QĐ-UBND ngày 20/8/2021 của UBND tỉnh Nam Định về việc Phê duyệt “Đề án tăng cường giảng dạy tiếng Anh trong các trường phổ thông tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2026”, Sở GDĐT đã phối hợp với Hội đồng Anh tổ chức kỳ thi IELTS quốc tế đợt 1 năm học 2021-2022 tại Nam Định ...